Chương trình đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG TUYỂN SINH

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo ngắn hạn

Tin tức

Xu hướng phát triển của xã hội hiện nay Tin mới
01/08/2017

Xu hướng phát triển của xã hội hiện nay

Ngày nay đời sống con người được nâng cao vì vậy ẩm thực cũng được chú trọng và phát triển. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống ngày càng tăng của người dân nói chung và của du khách quốc tế nói riêng, hệ thống các nhà hàng, khách sạn ra đời ngày càng nhiều, đó mà