Chương trình đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG TUYỂN SINH

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo ngắn hạn

Tin tức

Bảng điểm lớp nghiệp vụ sư phạm trung cấp K1 Tin mới
07/03/2018

Bảng điểm lớp nghiệp vụ sư phạm trung cấp K1

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG