Chương trình đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG TUYỂN SINH

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo ngắn hạn

Tin tức

Đào tạo nghề công tác xã hội Tin mới
12/10/2018

Đào tạo nghề công tác xã hội

- Kiến thức: + Hiểu được những kiến thức cơ bản về yêu cầu, tiêu chuẩn của nghề; áp dụng được một số kiến thức nhất định khi thực hiện công việc và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn + Tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực.

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG