Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 134
  • 620,160

Bảng điểm lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên K2 tại 70 Giáp Nhất

  07/03/2018

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao Đẳng - Đại học  ban hành theo thông tư số12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:15 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ). 

dưới đây là bảng điểm và quyết định lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học K2 học tại số 70 Giáp Nhất - Thanh Xuân - Hà Nội

Bình luận

Tin tức mới