Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 90
  • 815,390

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY HỆ SƠ CẤP

  01/10/2015

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY HỆ SƠ CẤP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chương trình bồi dưỡng sư phạm nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp nhằm hình thành những năng lực sư phạm cơ bản để người học tổ chức tốt hoạt động dạy học trình độ sơ cấp.

2. Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình NVSP sơ cấp, người học có được những năng lực sau:

  • Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
  • Tổ chức thực hiện được các bài dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp;
  • Đánh giá được kết quả học tập của người học;
  • Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
  • Quản lý hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  • Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;
  • Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 160 giờ

- Lý thuyết: 50 giờ.

- Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.

- Kiểm tra: 06 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học

- Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút.

- Một ngày học không quá 08 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã mô-đun

Tên mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MĐSP 01

    Thiết kế dạy học

60

MĐSP 02

    Thực hiện dạy học

56

MĐSP 03

    Đánh giá trong dạy học

20

MĐSP 04

    Thực tập sư phạm

24

Cộng

160

V. CHỨNG CHỈ 

Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo viên dạy hệ sơ cấp, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ  theo thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định ngày 29 tháng 12 năm 2017,  chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Địa Chỉ: Phòng 105 - Số 70 Giáp Nhất - Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 0967 20 20 59 - 0962 86 86 70 - 0969 650 997 - 0985 86 86 57

Website : http://giaoducquocte.com.vn

Mail: gdqt.edu@gmail.com

Bình luận

Tin tức mới