Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 80
  • 815,380
Hiển thị
  16/10/2015

KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH THỰC TẾ

Đối tượng tham gia của khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu là lãnh đạo, quản lý và cán bộ các doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, sinh viên năm cuối với định hướng trở thành chuyên viên xuất nhập khẩu, những anh chị đang đi làm mong muốn

  13/10/2015

KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN

Mục tiêu của khóa hoc khai báo hải quan là cùng cấp kiến thức để chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan do Tổng cục hải quan tổ chức

  01/10/2015

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp nhanh chóng giành cho các đối tượng có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác kế toán trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

  01/10/2015

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Khung chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng nhanh gọn theo chuẩn của Bộ tài chính được cung cấp bởi công ty CP Đào tạo và phát triển Giáo dục Quốc tế.