Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 73
  • 701,712
Hiển thị
  01/10/2015

KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp giành cho các đối tượng cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  01/10/2015

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp nhanh chóng giành cho các đối tượng có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác kế toán trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

  01/10/2015

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Khung chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng nhanh gọn theo chuẩn của Bộ tài chính được cung cấp bởi công ty CP Đào tạo và phát triển Giáo dục Quốc tế.