Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 115
  • 815,415
Hiển thị
  01/10/2015

HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khung chương trình đào tạo chứng chỉ Giảng viên an toàn lao động trên toàn quốc.

  01/10/2015

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Học chứng chỉ đấu thầu nhanh gọn, nhận chứng chỉ ngay sau khi kết thúc khóa học.

  01/10/2015

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Khung chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhanh chóng, hiệu quả trên toàn quốc.