Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 3
  • 76
  • 644,040
Hiển thị
  16/05/2017

địa chỉ ôn thi chứng chỉ IC3 - GS4 tin cậy, tỉ lệ đỗ cao

Hiện nay chứng chỉ tin học quốc tế IC3 GS4 được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới vì vậy đơn vị chúng tôi – TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG mở lớp ôn liên tục tại địa chỉ Số 70 giáp nhất cho các cá nhân có nhu cầu, nếu các đơn vị muốn ôn trực tiếp tại địa chỉ

  12/11/2015

Khóa học chứng chỉ tin học IC3

Chứng chỉ tin học IC3 được sử dụng làm chuẩn đánh giá công nghệ thông tin cơ bản cho học sinh, sinh viên và người lao động tại 78 quốc gia.