Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
 • 3
 • 817
 • 600,166

Hiểu biết về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

  14/12/2017

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC – CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những học viên có nhu cầu làm giáo viên, giảng viên nhưng chưa được học qua các cơ sở chuyên ngành thuộc khối sư phạm. Sau khi tham gia khóa nghiệp vụ sư phạm và được cấp chứng chỉ là bạn có thể giảng dạy tại các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp, trung tâm, hệ thống giáo dục tiểu học, trung học cơ sở,  trung tâm dạy nghề… mà không cần phải học đại học sư phạm hoặc các trường có chuyên ngành sư phạm. Năm 2017, Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam liên kết với Đại học sư phạm Hà Nội , chúng tôi có rất nhiều các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Cần Thơ, và nhận hợp đồng trên toàn quốc. Là đơn vị nhận được sự yêu mến cũng như tin tường của tất cả các bạn đã tham gia các khóa học. Chúng tối mong nhận được sự trải nghiệm của các bạn qua các khóa học và đóng góp ý kiến để hoàn thiện và phát triển hơn.

CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NHƯ SAU

1. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).

Đối tượng học NVSP trung cấp chuyên nghiệp

- Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng - - ----- NVSP. Những người có bằng Tốt nghiệp đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.

Nội dung học của chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ trung cấp chuyên nghiệp

Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).

1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

Stt

Học phần bồi dưỡng

Số tín chỉ

1

Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp

4

2

Giáo dục học nghề nghiệp

3

3

Tổ chức và quản lí quá trình dạy học

3

4

Phương pháp và kĩ năng dạy học

4

5

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

6

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

7

Thực tập sư phạm

3

 

Tổng số

21

 

2. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phát triển chương trình đào tạo TCCN

2

2

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN

2

3

Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

2

4

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

5

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

2

6

Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

2

2. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Hoc phí 2.500.000đ/học viên

 

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao Đẳng - Đại học  ban hành theo thông tư số12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:15 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).

Đối tượng học NVSP dành cho giảng viên CĐ-ĐH
- Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
- Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
- Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
- Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học cao đẳng

a/ Khối lượng kiến thức bắt buộc:

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

 

Tổng cộng

15

135

180

450

 

b/ Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

15

30

60

2

Kĩ năng dạy học đại học

2

15

30

60

3

Thực tập sư phạm

3

 

90

90

4

Nâng cao chất lượng tự học

3

30

30

90

5

Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành.

2

15

30

60

6

Giao tiếp sư phạm.

2

15

30

60

3. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ DAY NGHỆ HỆ TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGHỀ

(Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội  quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề)

Học phí; 2.200.000đ/khóa/học viên


Đối tượng học NVSP Dạy Nghề
- Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề (SPDN).
-  Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN.

Nội dung khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ trung cấp – cao đẳng nghề

1. Các môn học/mô-đun bắt buộc:

Mã môn học, mô-đun

Tên môn học, mô-đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45 giờ

MĐ03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60 giờ

MH04

Phương tiện dạy học

30 giờ

MĐ05

Thực tập sư phạm

160 giờ (4 tuần)

2. Các môn học tự chọn (chọn 2 trong số các môn học )

Mã môn học

Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

MH06

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

30 giờ

MH07

Phát triển chương trình dạy nghề

30 giờ

MH08

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

30 giờ

MH09

Lôgíc học

30 giờ

4. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ DAY NGHỆ HỆ SƠ CẤP NGHỀ

( Theo quyết định số 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề)

Học phí: 2.000.000 đ/học viên/khóa

Đối tượng tham gia lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ sơ cấp nghề

- Giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề (SPDN).

- Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN.

Nội dung khóa đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ sơ cấp nghề

STT

Chương trình học

Thời gian đào tạo ( tiết)

01

Tâm lý học nghề nghiệp

30 tiết

02

Giáo dục học nghề nghiệp

30 tiết

03

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60 tiết

04

Thực tập sư phạm

40 tiết

 

Tổng

160 tiết

4. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

Đối tượng học lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

Là những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, những người có nguyện vọng vào công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ giáo dục mầm non. Có trình độ từ THCS trở lên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

TT

Nội dung

Số tiết

1

- Tâm lý học mầm non

 

2

- Giao tiếp sư phạm mầm non

 

3

- Chăm sóc, vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ mầm non

 

4

- Sinh lý trẻ mầm non

 

5

- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 

6

- Giáo dục học mầm non

 

7

- Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

 

8

- Đánh giá trong hoạt động giáo dục học mầm non 

 

9

- Thực hành – thu hoạch cuối khóa

 

5. LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Đối tượng học chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non

 • Cán bộ quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).
 • Công dân việt nam có nhu cầu mở trường mầm non tư thục

Nội dung đào tạo

STT

Tên chuyên đề

Số tín chỉ

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

 1.  

Tâm lý học quản lý

3

15

30

 1.  

Quản lý chăm sóc trẻ mầm non

3

15

30

 1.  

Quản lý chuyên môn ở trường mầm non

3

15

30

 1.  

Quản lý hành chính ở trường mầm non

3

15

30

 1.  

Đánh giá chất lượng giáo dục mầm non

3

15

30

 1.  

Tham quan một số mô hình trường MN

3

0

45

 1.  

Xã hội hóa giáo dục mầm non

2

15

15

 1.  

Tiểu luận kết thúc khóa học

4

15

45

 1.  

Tổng số

24

105

255

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TRUNG TÂM

+ nhận thức đánh giá tâm lý học sinh thông qua các tình huống sư phạm
+ Chất lượng đào tạo luôn đi sát với thực tế và thực tiễn của xã hội
+ Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
+ Giảng viên đào tạo là những người có kinh nghiệm về chuyên môn cao và khả năng truyền đạt để học viên dễ hiểu.
+ Cho học  viên có thể đi học nhanh nhất từ khi đăng ký (tối đa trong vòng 1  tuần đi học ngay).
+ linh động tạo điều kiện cho học viên
+ Chứng chỉ cấp với đúng quy định của nhà nước, được nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Thời gian khai giảng:

Thời lượng: 1,5 tháng đến 2 tháng
Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật hoặc tối 2,4,6
Giờ học: 08h – 11h & 14h – 17h00 ; tối từ 18h00 – 20h30
Lịch khai giảng: khai giảng hàng tháng

 

Hồ sơ chuẩn bị :

1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.

2. 3 ảnh 3 x 4cm

3. Chứng minh thư photo công chứng

4. Bằng tốt nghiệp photo công chứng

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC


HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠI TẤT CẢ CÁC CHI NHÁNH  TRÊN TOÀN QUỐC HOẶC ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM VÀ NHẬN ƯU ĐÃI TỐT NHẤT

Điện thoại – Hotline: 0985 86 86 55 – 024 6650 8640 Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi hàng tháng
địa chỉ P103 trường cao đẳng Văn Lang Hà Nội  Ngõ 213 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội 
* Địa điểm đăng ký và học  tại Miền Nam 

số 48B - Dương Đức Hiền - P.Tây Thạnh - Q. Tân Phú - TP.HCM
+ Cơ sở 1: 12 Trần Thiện Chánh P.12 –  Q.10 – HCM

+ Cơ sở 2: số 195 đường Nguyễn Gia Trí – Phường 25 – Q.Bình Thạnh - HCM
* Địa điểm đăng ký và học  tại Miền Trung
+ Cơ sở 1:  Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
* Địa điểm đăng ký và học  tại Nha Trang
+ Cơ sở 1:  33/B1, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang

Bình luận

Tin tức mới