Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 5
  • 162
  • 620,188

Hiểu biết về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

  03/03/2016

Hiểu biết về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Vai trò của chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

- Là điệu kiện cần để được đứng giảng ở cơ sở Đại học Cao đẳng

Theo quy đinh của bộ GD$ĐT thì với những đối tượng không tốt nghiệp tại các trường sư phạm muốn tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục thì cần thiết phải trải qua một khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để học tập cũng như củng cố kỹ năng truyền đạt sư phạm. Như vậy để có thể giảng dạy tại các cơ sở Đại học, Cao Đẳng thì nhất thiết phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên trong tay.

- Là chứng nhận bạn đã trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Với các sinh viên khi tham gia học tập tại các trường sư phạm, các bạn được đào tạo rất nhiều về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, do vậy kỹ năng truyền đạt của các bạn linh động đối với từng đối tượng cụ thể. Trong trường hợp không học tại các cơ sở sư phạm thì với khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm sẽ cung cấp các kiến thức này giúp bổ trợ và hỗ trợ cho các giảng viên tỏng quá trình giảng dạy và công tác của mình.

Đối tượng tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Đối tượng chung của khóa học phải là những người đã tốt nghiệp bằng Đại học trở lên, hiện đang giảng dạy hoặc có nguyện vọng giảng dạy tại các cơ sở Đại học, Cao đẳng nhưng chưa qua khóa học bồi dưỡng và nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Như vậy phải là người đã tốt nghiệp ở bậc Đại học trở lên và có điều kiện giảng dạy, thỉnh giảng tại các cơ sở bậc Đại học, Cao đẳng thì sẽ tham gia khóa học này.

Bạn nhận được những gì sau khóa học nghiệp vụ sư phạm giảng viên?

Những điều được giảng dạy trong khóa học chính là những kiến thức và kỹ năng cần thiết hỗ trợ trực tiếp bạn trong quá trình giảng dạy sau này tại cơ sở ĐH, CĐ mà bạn công tác. Khối lượng kiến thức bao gồm 20 tín chỉ với 10 môn học.

Tham khảo tại bài viết Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH, CĐ

Các khối kiến thức hoàn toàn là cung cấp cho bạn về kỹ năng nắm bắt tâm lý trong quá trình giảng dạy, các kỹ năng soạn thảo giáo án và quan trọng là hình thành cho bạn được phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng là sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Thời điểm thích hợp để đi học khóa học nghiêp vụ sư phạm giảng viên?

Nếu bạn đã công tác tại các cơ sở ĐH, CĐ mà chưa có chứng chỉ thì hãy đi học ngay hôm nay bởi vì sớm muộn thì bạn cũng phải nộp lại cho đơn vị công tác chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Với các đối tượng đã tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp nhưng có cơ hội giảng dạy ở trường Đại học, Cao đẳng các bạn hãy thu xếp thời gian đi học trước từ 2,5 tới 3 tháng vì sau thời gian đó các bạn sẽ nhận được chứng chỉ để bổ xung vào hồ sơ xin việc. Điều này là một lợi thế lớn khi nó chứng tỏ được 2 điều là bạn có thể lên được kế hoạch tốt cho bản thân và cơ quan không phải hỗ trợ về mặt thời gian đi học khi bạn được nhận vào làm giảng viên chính thức.

Mong rằng với những thông tin cơ bản như trên về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên có thể giúp bạn hiểu biết rõ hơn về vai trò của nó cũng như có kế hoạc học tập lấy chứng chỉ một cách hiệu quả nhất.

Bình luận

Tin tức mới