Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 83
  • 815,383

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  01/10/2015

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1. Điều kiện tham gia khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

- Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan,, tính từ thời điểm cấp bằng.

- Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời điểm cấp bằng.

2. Thời gian, địa điểm, học phí:

- Thời gian học: Học vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần (hoặc các buổi tối trong tuần)

- Học phí: 1.800.000đ/khóa học/học viên.

- Địa điểm: Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, HCM, Nha Trang

3. Nội dung khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

(Theo quy định tại điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011) bao gồm các chuyên đề:

Phần kiến thức chung
- Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
- Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước. 
- Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
- Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Phần kiến thức nghiệp vụ: 
- Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
- Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
- Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
- Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

4. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

5. Hồ sơ gồm có:

- 01 bằng tốt nghiệp photo công chứng (không quá 06 tháng).

- 01 chứng minh nhân dân photo.

- 01 mẫu đơn đăng ký học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu).

- 04 ảnh 3x4.

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Địa Chỉ: Phòng 105 - Số 70 Giáp Nhất - Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 0967 20 20 59 - 0962 86 86 70 - 0969 650 997 - 0985 86 86 57

Website : http://giaoducquocte.com.vn

Mail: gdqt.edu@gmail.com

Bình luận

Tin tức mới