Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 78
  • 815,378

Khóa học nghiệp vụ quản lý mầm non

  26/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

chứng chỉ nghiệp vụ quản lý mầm non là 1 trong những điều kiện cơ bản để thành lập cơ sở mầm non tư thục, người đứng là chủ cơ sở mầm non tư thục cần phải tích lũy đủ kiến thức về quản lý, tâm sinh lý trẻ em, kiến thức về dinh dưỡng để đảm bảo sự hoạt động của cơ sở, khóa học được thiết kế đầy và đủ thời lượng kiến thức cần thiết

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/8/2014 Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

- Quyết định số 382/QĐ/BGD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT về Ban hành các Chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục.

- Chỉ thị 40/CT – TW ngày 15/6/ 2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

- Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/5/ 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.

- Quyết định số 149/2006/QĐ -TTG ngày 23/6 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án: “ Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 -2015”.

- Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cán bộ quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).

III. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

Chương trình tập trung bồi dưỡng một số kiến thức về các vấn đề trọng tâm của công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

- Công tác quản lý chuyên môn, quản lý hành chính, quản lý chăm sóc trong giáo dục mầm non;

- Tìm hiểu một số vấn đề về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non và công tác xã hội hóa ở cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình nhằm giúp học viên có một số kĩ năng:                                 

- Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của giáo viên, nhân viên và các cấp quản lý trong giáo dục mầm non;

- Nghiên cứu một số vấn đề về tâm lý học quản lý theo hướng đổi mới;

- Thiết kế và sử dụng một số biểu  mẫu trong công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

- Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non;

- Vận dụng một số bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH

1. Cấu trúc cân đối và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục. Đảm bảo không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác và thiết kế theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn;

2. Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành; chú trọng bồi dưỡng năng lực thực hiện;

3. Đảm bảo tính thực tiễn (Kết thúc chương trình bồi dưỡng, học viên có thể vận dụng tốt vào công tác tổ chức, quản lý, giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non).

V. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình bao gồm 8 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tâm lý học quản lý

- Chuyên đề 2: Quản lý chăm sóc trẻ mầm non

- Chuyên đề 3: Quản lý chuyên môn ở trường mầm non

- Chuyên đề 4: Quản lý hành chính ở trường mầm non

- Chuyên đề 5: Đánh giá chất lượng giáo dục mầm non

- Chuyên đề 6: Tham quan một số mô hình trường mầm non

- Chuyên đề 7: Xã hội hóa giáo dục mầm non

- Chuyên đề 8: Tiểu luận kết thúc khóa học

b) Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian: 360 tiết.

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết: 105 tiết

+ Thảo luận, thực hành: 255 tiết

VI. HỌC PHÍ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Ca học: Thứ 7-CN (Sáng: 8h30 – 11h30/ Chiều: 13h30 – 16h30)

- Thời gian học:  02 tháng/khoá học

- Học phí:  2.500.000đ (bao gồm:  Học phí, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ)

VII. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM

1. Phiếu đăng ký học theo mẫu

2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên (nộp bản công chứn)

3. Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư (nộp bản công chứng)

4. 2 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau ảnh.

VIII. CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học, học viên thi và đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm Non” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Địa Chỉ: Phòng 105 - Số 70 Giáp Nhất - Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 0967 20 20 59 - 0962 86 86 70 - 0969 650 997 - 0985 86 86 57

Website : http://giaoducquocte.com.vn

Mail: gdqt.edu@gmail.com

Bình luận

Tin tức mới