Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 397
  • 458,496

Khóa học Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính

  21/07/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI

Số: 0107/VLHN-TBTS

V/v: Mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07  năm 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

                      Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

 Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích chung của khóa học:

-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.0 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên. Đã học quan chương trình QLNN ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

 

4. Địa điểm tổ chức khóa học:

Tại HCM: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Tại Hà Nội:    Số 70 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội

Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Kinh phí tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội: 3.600.000d/hv/ khóa

Tại Tp HCM: 5.000.000 đ/hv/khóa

7. Thời lượng: 02 Tháng

 

Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI

Website: http://giaoducquocte.com.vn

Email: loantt@giaoducvietnam.edu.vn

Skype: loantt2009  

Mobile: 0243 22 52 677 – 0985 86 86 55

Tại Tp Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Tại Hà Nội:  Phòng 102 Trường Cao Đẳng Văn Lang – Ngõ 213 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội

Tại Đà Nẵng:  Số 4 Tiểu La - Phường Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

Tại Nha Trang: Số 33 đường B1 Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang

Tại Cần Thơ: Số 103 đường A2, Khu dân cư 91B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều – Tp Cần Thơ

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

Nơi nhận:     

- Như trên

- Lưu VP                                                                                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

 

     HỨA XUÂN ĐỒNG

 

 

Bình luận

Tin tức mới