Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 139
  • 620,165

Quy định về cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

  18/12/2015

Bộ GD&ĐT có quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT (Giáo viên cấp 3).

 Theo quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT,công văn của Bộ GD&ĐT trước đó giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông sẽ không còn hiệu lực.

Bộ Giáo dục cho biết, quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/3/2014. Những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT đã tuyển sinh trước ngày quyết định có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những người muốn công tác, làm việc tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp, cấp 1, cấp 2 và các cơ sở giáo dục mầm non thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

Bình luận

Tin tức mới