Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 2
  • 390
  • 414,969

đào tạo chứng chỉ giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp

  24/05/2017    Lượt xem : 2191

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), có một trong các điề