Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 1
  • 300
  • 345,583

TUYỂN SINH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP & GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  29/01/2018

 

I. ĐI TƯỢNG BI DƯỠNG

     - Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.

     - Những người có bằng Tốt nghiệp đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.

 

II. NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

     - Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín ch

           Hc phn bi dưỡng
           Tâm lí h
c sư phm ngh nghip
           Giáo d
c hc ngh nghip
           T
 chc và qun lí quá trình dy hc
           Ph
ương pháp và kĩ năng dy h
           Nghiên c
u khoa hc sư phng dng
           Giao ti
ếp và ng x sư phm
           Th
c tp sư phm


     - Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín ch
           Phát trin chương trình đào to TCCN
           Ki
m tra, đánh giá trong giáo dc TCCN
           S
 dng phương tin và công ngh dy hc trong giáo dc ngh nghip
           
ng dng CNTT trong dy hc
           T
ư vn hướng nghip cho hc sinh
           Qu
n lí cht lượng trong giáo dc TCCN

 

   III.  HÌNH THC BI DƯỠNG
     - Hình thức 1: Hc liên tc vào các ngày trong tun (tr ch nht).
     - Hình thức 2: Hc vào các ngày th 7, ch nht.

IV.     HỌC PHÍ
  2.400.000đ giảm giá trực tiếp lên tới 200.000đ và chỉ còn 2.200.000đ


   V.     HỒ SƠ
  Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
  Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
  3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).


B.  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:

I . ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
  Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
  Những người đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Viện trường, Bệnh viện, Trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
  Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên các trường đại học, cao đẳng có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

II.   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:
   Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
   Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

   Khối lượng kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
  Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
  Tâm lí học dạy học đại học
  Lí luận dạy học đại học
  Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
  Đánh giá trong giáo dục đại học
  Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
  Tâm lí học đại cương
  Giáo dục học đại cương

 


 Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
 Nội dung bồi dưỡng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Kĩ năng dạy học đại học
 Thực tập sư phạm
 Nâng cao chất lượng tự học
 Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành
 Giao tiếp sư phạm

III.   HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
   Học vào thứ 7 & CN ( Sáng từ 8h00-11h00/ Chiều 14h00-17h00)

IV.   HỌC PHÍ
   3.000.000đ nay giảm chỉ còn 2.500.000đ

V.   HỒ SƠ
   Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo.
   Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
   Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp) có công chứng.
   Hai phong bì có dán tem, ghi tên, địa chỉ người nhận.
   3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
  Địa điểm:
   Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
   Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN
   Giáp Nhất - Thanh Xuân - Hà Nội

Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ:
 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI 
 70 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
 Hotline: 0962 765 745  (Gặp Hoa – Phòng đào tạo)
 Email: honghoa@giaoducvietnam.edu.vn
 Skype: hoa.fpt

 

I. ĐI TƯỢNG BI DƯỠNG

     - Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.

     - Những người có bằng Tốt nghiệp đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.

 

II. NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

     - Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín ch

           Hc phn bi dưỡng
           Tâm lí h
c sư phm ngh nghip
           Giáo d
c hc ngh nghip
           T
 chc và qun lí quá trình dy hc
           Ph
ương pháp và kĩ năng dy h
           Nghiên c
u khoa hc sư phng dng
           Giao ti
ếp và ng x sư phm
           Th
c tp sư phm


     - Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín ch
           Phát trin chương trình đào to TCCN
           Ki
m tra, đánh giá trong giáo dc TCCN
           S
 dng phương tin và công ngh dy hc trong giáo dc ngh nghip
           
ng dng CNTT trong dy hc
           T
ư vn hướng nghip cho hc sinh
           Qu
n lí cht lượng trong giáo dc TCCN

 

   III.  HÌNH THC BI DƯỠNG
     - Hình thức 1: Hc liên tc vào các ngày trong tun (tr ch nht).
     - Hình thức 2: Hc vào các ngày th 7, ch nht.

IV.     HỌC PHÍ
  2.400.000đ giảm giá trực tiếp lên tới 200.000đ và chỉ còn 2.200.000đ


   V.     HỒ SƠ
  Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
  Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
  3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).


B.  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:

I . ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
  Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
  Những người đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Viện trường, Bệnh viện, Trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
  Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên các trường đại học, cao đẳng có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

II.   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:
   Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
   Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

   Khối lượng kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
  Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
  Tâm lí học dạy học đại học
  Lí luận dạy học đại học
  Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
  Đánh giá trong giáo dục đại học
  Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
  Tâm lí học đại cương
  Giáo dục học đại cương

 


 Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
 Nội dung bồi dưỡng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Kĩ năng dạy học đại học
 Thực tập sư phạm
 Nâng cao chất lượng tự học
 Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành
 Giao tiếp sư phạm

III.   HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
   Học vào thứ 7 & CN ( Sáng từ 8h00-11h00/ Chiều 14h00-17h00)

IV.   HỌC PHÍ
   3.000.000đ nay giảm chỉ còn 2.500.000đ

V.   HỒ SƠ
   Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo.
   Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
   Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp) có công chứng.
   Hai phong bì có dán tem, ghi tên, địa chỉ người nhận.
   3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
  Địa điểm:
   Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
   Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN
   Giáp Nhất - Thanh Xuân - Hà Nội

Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ:
 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI 
 70 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
 Hotline: 0962 765 745  (Gặp Hoa – Phòng đào tạo)
 Email: honghoa@giaoducvietnam.edu.vn
 Skype: hoa.fpt

 

Bình luận

Tin tức mới

Lượt truy cập
  • 1
  • 300
  • 345,583